maandag, december 01, 2003

Een positieve noot

Een positieve noot

op deze overigens niet zo positieve dag. En dat is gewoon helemaal mijn eigen stomme schuld. Ik slaag er altijd weer in de verkeerde dingen te doen en vooral te zeggen. Zal wel zijn omdat ik een ongelooflijk kieken ben zeker. Die er in slaagt om mensen tegen zich op te zetten ipv omgekeerd. Ik zal mijn hoofd toch echt eens moeten laten nakijken, want veel goeds zit daar niet in.

Behalve dan misschien toch de kunst van het schrijven ? Want dat is de positieve noot. Mijn tweede recensie is binnen en die is ronduit lovend.

"Ook in de eenentwintigste eeuw kan literatuur (de belletrie) ons verbazen en ondanks de soms alarmerende berichten over de zogenaamde "ontlezing" is de romanliteratuur nog niet dood. Daar zijn debuten als dat van Luc Vos het bewijs van.
.....
Met "Meriumbe" schreef Luc Vos een roman waarin het idealisme en de zuiverheid zegevieren. Natuurlijk is het een gefantaseerd en volkomen onwaar verhaal, maar tegelijkertijd blijft het bijzonder boeiend omwille van de volgehouden spanning tijdens de voorbereiding van de roof van het "heilig vuur" uit Schaftburg en de gevaarlijke tocht naar de Merumberg.
"Meriumbe" lijkt mij echter eveneens een overtuigende roman waarin talrijke gelijkenissen met werkelijke toestanden (in de wereld) opvallen: het spel van macht en vrede, onderdrukking, wreedheid, beloftes die gebroken worden en oude waarden die "weggeworpen" zijn. Op die manier is het debuut van Luc Vos een symbolische roman met de eeuwige strijd tussen goed en kwaad en de drang naar het eeuwig geluk als inzet. Af en toe slaat, naar mijn gevoel, de fantasie van de schrijver ietwat op hol (daar is wel iets van ... nvdr), maar "Meriumbe" is een goed geschreven roman, aangenaam om lezen."
Willy Copmans in Nieuwsblad van Geel, 21 november 2003.

Meer moet dat niet zijn...

Blogje ',','

Geen opmerkingen: